Overflatebehandling

Vår kjernekompetanse er fornikling og forkromming av messing. Delene slipes og poleres før de går inn i en helautomatisert forkrommingslinje. Vi har også et trommelanlegg hvor nikkel kan legges på delene. Fosfatering er en overflatebehandling som skal hindre rustdannelser. Innenfor overflatebehandling har vi ledig kapasitet.

Rask levering

Alle bestillinger blir behandlet umiddelbart, og vi har et dedikert team som sørger for at produktene sendes ut så snart som mulig etter bestillingen er mottatt.

Høy kompetanse

Vårt team består av erfarne og kvalifiserte fagfolk innen sine respektive felt. Vi investerer kontinuerlig i opplæring og utvikling for å opprettholde og forbedre kompetansen deres.

Miljøvennlig produksjon

Våre produksjonsprosesser er optimalisert for å redusere energiforbruket og minimere utslipp av klimagasser.

Forkromming

Vi forkrommer eller fornikler kun deler i messing og kobber. Forbehandling med sliping og polering foregår både med robot, manuelt og i CNC-styrte automater.

Overflatebehandlingen i bedriften har høy kvalitet. Vi har et moderne forkrommingsanlegg som tilfredsstiller alle miljøkrav. Nikkel og krom er basis i prosessen.

Fornikling

Vi kan kjøre ren fornikling av produkter gjennom forkromningslinja, eller vi kan benytte det enklere trommelforniklingsanlegget vårt.

Overflatebehandlingen i bedriften har høy kvalitet. Vi har et forkrommingsanlegg som tilfredsstiller alle miljøkrav. Nikkel og krom er basis i prosessen.

Fosfatering

Dette er en overflatebehandling som skal hindre rustdannelser. Vi har stor kapasitet ledig på denne prosessen.

Fosfatering er en kjemisk overflatebehandling av metaller, særlig jern og stål. Fosfatering består i at materialet dyppes i en fosfateringsvæske, som er en løsning av jern-, sink- eller manganfosfater med fri fosforsyre. Det dannes derved tungt løselige fosfater på overflaten. De har god festeevne og tjener som et delvis korrosjonsbestandig underlag for maling og lakk.

Ved huller i maling- eller lakksjiktet hindrer denne behandlingen underrusting. I tillegg påfører vi emnene en tynn film med olje (våpenolje) for ekstra korrosjonsbeskyttelse.

Hvorfor velge oss?

En av de viktigste grunnpilarene i vår leveranse er kvalitet. For å oppnå dette er hver enkelt ansatt ansvarlig og trent i å ivareta kundens kvalitetskrav. Krevende mål kan kontrolleres med 3D-koordinat målemaskin, eller ved bruk av andre avanserte måleinstrument.

Våre største kunder