Montering

Vi har lang erfaring i monteringstjenester, både manuelt og i automater. Vi har tett samarbeid med en lokal bedrift som bidrar med automasjon der det er nødvendig. Vi ønsker å tilby denne tjenesten innenfor industriell produksjon.

Rask levering

Alle bestillinger blir behandlet umiddelbart, og vi har et dedikert team som sørger for at produktene sendes ut så snart som mulig etter bestillingen er mottatt.

Høy kompetanse

Vårt team består av erfarne og kvalifiserte fagfolk innen sine respektive felt. Vi investerer kontinuerlig i opplæring og utvikling for å opprettholde og forbedre kompetansen deres.

Miljøvennlig produksjon

Våre produksjonsprosesser er optimalisert for å redusere energiforbruket og minimere utslipp av klimagasser.

Montering

Vi har effektive monteringslinjer som bruker en kombinasjon av fagfolk og roboter for å tilfredstille våre høye krav til kvalitet.

Montering av VVS-deler er vi spesielt dyktige på. Mange av våre kunder som bruker oss til ulike overflatebehandlinger av produktene deres, velger også å bruke oss til montering for å holde kostnadene nede.

Hvorfor velge oss?

En av de viktigste grunnpilarene i vår leveranse er kvalitet. For å oppnå dette er hver enkelt ansatt ansvarlig og trent i å ivareta kundens kvalitetskrav. Krevende mål kan kontrolleres med 3D-koordinat målemaskin, eller ved bruk av andre avanserte måleinstrument.

Våre største kunder