Forkromming og fornikling

Kombinasjonen av rask leveringstid, fleksibilitet, høy kompetanse og miljøvennlig produksjon gjør oss attraktive for kvalitetsbevisste kunder i det skandinaviske markedet. Vi tilbyr produksjon innenfor vårt område av både store og små volum. Alt dette tilbys under samme tak.

Rask levering

Høy kompetanse

Miljøvennlig produksjon

Forkromming

Vi forkrommer eller fornikler kun deler i messing og kobber. Forbehandling med sliping og polering foregår både med robot, manuelt og i CNC-styrte automater.

Overflatebehandlingen i bedriften har høy kvalitet. Vi har et moderne forkrommingsanlegg som tilfredsstiller alle miljøkrav. Nikkel og krom er basis i prosessen.

  • Forkromming av messing og kobber
  • Sliping og polering med robot og i CNC-maskiner
  • Tilfredstiller alle miljøkrav

Fornikling

Vi kan kjøre ren fornikling av produkter gjennom forkromningslinja, eller vi kan benytte det enklere trommelforniklingsanlegget vårt.

Overflatebehandlingen i bedriften har høy kvalitet. Vi har et moderne forkrommingsanlegg som tilfredsstiller alle miljøkrav. Nikkel og krom er basis i prosessen.

  • Moderne anlegg
  • Høy kvalitet
  • Tilfredstiller alle miljøkrav

Om oss

Lokasjon
MSP er lokalisert i Leksvik – noen minutter med hurtigbåt over fjorden fra teknologihovedstaden Trondheim. Her er vi en del av et sterkt industrimiljø i Leksvik kommune. Her er flere framgangsrike og godt samarbeidende bedrifter samlet i et livskraftig nettverk. MSP vil jobbe aktivt for å utvide sin kundeportefølje. Vi er trygg på at vi kan tilby en bred kompetanse på ulike oppdrag, i hovedsak maskinering og overflatebehandling av messing.

Samfunnsansvar
MSP har et samfunnsansvar overfor studenter og lærlinger til å informere om hva vi produserer og hvilke muligheter som fins i industrien i Norge. 

Automasjon
Automatisering gjør at vi kan oppnå bedre resultater med hensyn til nøyaktighet, stabilitet, hurtighet og kvalitet på det vi produserer. En robot kan gjenta den samme operasjonen igjen og igjen uten å gjøre en feil. Dette reduserer nedetid, avbrudd og feilmarginen til et minimum.

Våre kunder

Kontakt oss

Daglig leder

Terje Hølaas

Produksjonssjef

Linda Marie Kalstad